Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER
yatırımlarda devlet yardımları

5.11.2010
 

Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen Yatırım Teşvik Belgesinin temin edilmesi zorunludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Yatırım Bilgi Formu
Fon makbuzu 2. nüshası aslı
İmza sirküleri (noter sureti aslı)
Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya odanız tarafından onaylı suretleri (Kuruluş , son sermaye artışı, unvan değişikliği ve konu tadiline ilişkin olanlar)
Vergi Levhası Fotokopisi veya Vergi Mükellefiyetinize dair yazı aslı
SGK internet sitesinden Ekonomi Bakanlığı’na Verilmek Üzere E-Borcu Yoktur Belgesi (firmanız tarafından kaşeli ve imzalı)
(5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine yada yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair olmalıdır. Eğer SGK’nın internet sitesinden yazı alınamazsa SGK’ya dilekçe ile başvurularak yine bu örneğe uygun yazı talep edilmelidir.)

(bazı yatırım konuları için) ÇED Yazısı aslı (Yatırımın bulunduğu il Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” yazısı alınmalıdır)

Yurtiçinden ve yurtdışından temin edilecek makine teçhizatın varsa proforma faturası yoksa cinsi, adedi, birim fiyatlarını gösterir liste
(Yabancı dilde düzenlenmiş proforma faturaların üzerine Türkçe olarak makine adı not edilmelidir.)
Alınacak makinelere göre tesis kapasitesi hesabı (varsa mevcut tesis kapasitesini nasıl etkileyeceği hakkında bilgi)
Üretim söz konusu ise alınacak makinelere göre üretim Akış Şeması
(varsa) Kapasite Raporu’nun Sanayi Odasınca onaylı sureti

Yatırım Kapsamında kredi kullanılacaksa bu konuda bilgi (vade, tutar, kaynak, maliyet, iç/dış, TL/döviz)

Tesiste istihdam ihtiyacı (varsa mevcut istihdamın dağılımı)

Yatırım için gerekli enerji gücü KVA (varsa mevcut tesiste kurulu enerji gücü)

Şirketin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta)
Şirket ortaklarının kısa özgeçmişi (doğum yeri ve tarihi, TC Kimlik No, Mezuniyeti, Mesleki Deneyimi)
Firmada projeden sorumlu kişinin kim olduğu konusunda bilgi
Şirketin bu yatırıma ilgi duyma gerekçeleri hakkında bilgi

Arazi yatırımı söz konusu ise yeri, m² ve birim fiyat TL hakkında bilgi
Bina yatırımı söz konusu ise arazi tahsis belgesi/tapu noter sureti veya kira kontratı aslı
Bina yatırımı söz konusu ise inşa edilecek bina hakkında bilgi (kapalı alan m², kat sayısı)
Bina yatırımı söz konusu ise ve vaziyet planı

Kiralık tesiste yatırım yapılacak ise kira kontratı aslı
Kiralık tesiste yatırım yapılacak ise bina hakkında bilgi (kapalı alan m², kat sayısı)

Taahhütname (Belgelerin doğruluğu hakkında)
Bölgesel destekler tanınacak ise bu konuda taahhütname
Tevsi-Nakil Yatırımı ise bu konuda taahhütname

 

 

 
 

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr