Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 


PATENT TESCİL BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER
buluşların korunması

29.11.2009
 

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Belgesi verilerek korunmaktadır.
Buluş, başvuru tarihinden önce Dünyanın her hangi bir yerinde, herkesin ulaşabileceği şekilde, yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmış ise yeni değildir.
Başvuru tarihinden itibaren koruma süreci başlamaktadır.
Başvuru dosyası için hazırlanması gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:
Buluşunuzun tescil başvurusunda, buluş sahibi tüzel bir kişilik olsa dahi buluşu gerçekleştiren olarak gerçek bir kişinin isminin yazılması zorunludur. Dolayısıyla buluşu gerçekleştiren kişi olarak beyan edilecek kişinin adı soyadı iletişim bilgileri ve TC kimlik numarası gerekmektedir.
Buluşun tescil başvurusu için, buluşu tarif edebilmeli ve şekillerle anlatabilmelidir.
Buluş alanında mevcut durum (tekniğin bilinen durumu) ve yaşanan sorunlar nelerdir ?
Buluş alanında ortaya çıkan sorunlardan hangilerini buluş çözmektedir.
Buluş alanında ortaya çıkan sorunların çözümü için buluştan ayrıca halen kullanılan alternatif çözümler var mı ?
Buluşun alternatif çözümlere (benzer buluşlara) kıyasla avantajları nelerdir ?
Çizimler (veya Resimlerin her birinin ve resimlerde yer alan parçaların işlevleri ile birlikte anlatımı)
Çizimde dikkat edilecek hususlar şunlardır:
Çizimler bilgisayarda yapılabilir.
Gölgeler, gri taramalar kullanılmamalıdır.
Siyahtan başka renk kullanılmamalıdır. (gri tonlamalar renk olarak kabul edilmektedir)
Çizimin koruma kapsamında karışıklığa yol açabilecek başkaca unsurlardan arındırılması gerekmektedir, çizimde buluş konusundan başka bir unsur bulunmamalıdır.
Görsel anlatım içinde buluş konusu ürün dışında başka bir obje yer almayacak şekilde çizilmelidir.
Tekniğin ve yeniliğin daha iyi anlaşılabilmesi çizim birkaç açıdan olabilir.
Çizim üzerinde görseli anlatmaya çalışan her hangi bir açıklama, çizgi, yazı, kodlama, işaretleme vb. olmamalıdır.
Çizim üzerinde uzunluk, çap gibi ölçüler ve bu ölçülerin anlaşılmasını kolaylaştıran çizgi ve işaretler olmayacaktır.
Buluşun nasıl sanayileşeceği konusundaki öngörüler nelerdir?
Buluş sahibi olarak bildirilecek kişi veya kuruluşun bilgileri.
Başvuru sahibi unvanı (adı, soyadı), iletişim bilgileri (adres, tel, faks, e-posta, GSM numarası) , buluş sahibinin vergi kimlik numarası, buluş sahibi kişi ise TC Kimlik Numarası.
Başvuru tarihinden itibaren buluşun koruma süreci başlamaktadır.
Başvuru için form, tarifname, özet ve istemler düzenlenmelidir.
 

 

 
 

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr