Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 


TASARIM TESCİL BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER
endüstriyel tasarım koruması

6.01.2011
 

“Yenilik” ve “Ayırt Edici Nitelik” şartlarını yerine getiren tasarımlar Türk Patent Enstitüsü tarafından Tasarım Tescil Belgesi verilerek korunmaktadır.
Yenilik, başvuruda bulunulan tasarımın aynısının başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını; ayırt edici nitelik ise, başvuruda bulunulan tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin farklılık olmasını ifade etmektedir.
Başvuru tarihinden itibaren koruma süreci başlamaktadır.
Başvuru dosyası için hazırlanması gerekli bilgiler şunlardır:
Tasarımınızın tescil başvurusunda, tasarım sahibi tüzel bir kişilik olsa dahi tasarımcı olarak gerçek bir kişinin isminin yazılması zorunludur. Dolayısıyla tasarımı gerçekleştiren kişi olarak beyan edilecek kişinin adı soyadı iletişim bilgileri ve TC kimlik numarası gerekmektedir.
Tasarımlarınızın görsel anlatımı (resim, çizim vb)
Resimlerin taşıması gereken genel özellikler şunlardır:
•Resimler ilan edileceğinden net olması istenilmektedir. Göndereceğiniz resim dosyaları 300 DPİ çözünürlükte olmalıdır.
•Resimler 8x8 cm (Eğer 8x8 cm ölçeğinde anlatılamıyorsa en fazla 16x16 cm ölçeğinde olmalıdır.)
•Tasarım ve marka farklı tescillere tabi sınai haklar olduğundan resimler üzerinde marka bulunmamalıdır.
•Resimler içinde yer alan her unsur tasarıma dahil olmaktadır. Tasarımın koruma kapsamında karışıklığa yol açabilecek başkaca unsurlardan arındırılması gerekmektedir. Fotoğrafta veya çizimde tasarım konusu üründen başka bir unsur bulunmamalıdır. Örneğin bir koltuk takımı tasarımı fotoğraflandığında zeminde bir kilim arkada bir televizyon vb. görüntüler olmamalıdır. Resim karesi içinde tasarıma konu ürün dışında başka bir obje yer almayacak şekilde yeniden fotoğraflanması/çizilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeniliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için tasarımın birkaç açıdan fotoğrafını istiyoruz. Grup/Takım şeklinde olan ürünlerde ise, takım halindeki görüntülerinden ayrıca her bir ürününün ayrı ayrı fotoğraflarını istiyoruz. Fotoğraflarda tasarımı etkileyebilecek gölgeler, renkli ışıklar kullanılmamalıdır.
•Fotoğraf yerine çizim de verilebilmektedir. Çizimler fotoğraf mantığında hazırlanmalıdır. Bir ürünü karşımıza alıp fotoğrafını çektiğimizde ne görüyorsak çizimler de o şekilde olmalıdır. Yani çizim üzerinde tasarımı anlatmaya çalışan her hangi bir açıklama, çizgi, yazı, kodlama, işaretleme vb. olmamalıdır. Tasarımlar üzerinde uzunluk, çap gibi ölçüler ve bu ölçülerin anlaşılmasını kolaylaştıran çizgi ve işaretler olmayacaktır.
Tasarımların yer aldığı ürünlerin satışa ilk sunuluş tarihi
Tasarım sahibi olarak bildirilecek kişi veya kuruluşun bilgileri.
 

 

 
 

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr