Ana Sayfa | DPT Hakkında | İletişim
 

DOLAR
Alış
TL
Satış
TL
EURO
Alış
TL
Satış
TL
 
 
Resmi Gazete
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Aile ve Çalışma Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
Türk Patent Marka Kurumu
Ticaret Sicil Gazetesi
 


İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI
gümrük muafiyetli ithalat ve diğer destekler

29.11.2009
 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ
Dahilde İşleme Rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın üretimde kullanılmak amacıyla Türkiye'ye getirilmesi ve işlem görmüş eşya olarak yeniden ihraç edilmesini düzenlemektedir. Dahilde işleme amacıyla getirilen eşyanın vergileri teminat altına alınmakta ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamaktadır.
İhracatta devlet yardımlarından yararlanabilmek için "Dahilde İşleme İzin Belgesi" alınması zorunludur.
Dahilde işleme izin belgeleri, 6 ay veya 9 ay gibi süreler için düzenlenmektedir.
İhraç mamullerinde kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek ve ihracatçının rekabet gücü kazanması amaçlanmaktadır.
İşlem görmüş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılmasından sonra teminat olarak alınan vergiler iade edilmektedir.
Dahilde işlenen ürünler, izin hak sahipleri tarafından ihraç edilebileceği gibi izin almadan başka bir ihracatçı eliyle de yapılabilmektedir. Dahilde işleme kapsamındaki eşya temsilci aracılığı ile ithal edilebilebilmektedir.
İhracatın Avrupa Topluluğuna, serbest ticaret anlaşması imzalamış veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere yapılması halinde telafi edici vergi tahsil edilmektedir. İşlenmiş ürünün üretiminde dahilde işleme rejimine göre ithal edilmiş üçüncü ülke menşeli ithal ürünlerinin kullanılmış olması halinde telafi edici vergi tahsil edilmeden bu ülkelere ihracat yapılamamaktadır. Dahilde işleme kaydıyla ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleşmeyen eşyanın vergileri alınmakta ve vergilerinin iki katı para cezası tahsil edilmektedir.
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gümrük muafiyetli ithalatın yanı sıra vergi, resim ve harç istisnası da uygulanmaktadır.
Eşdeğer eşya kullanımına olanak vermektedir.
Tercih edilirse "geri ödeme sistemi" ile ödenmiş vergiler geri alınabilmektedir.
İhracat taahhüdünü üçüncü ülkelere yapılan ihracatla yerine getirmek koşulu ile ithalatta kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet tanınmaktadır.
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatta, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu % 0 olarak uygulanmaktadır.
İmalatçı-ihracatçıların, belge müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin % 10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilmektedir.
 

 

 
 

DPT 2011 ® Her Hakkı Saklıdır.
dpt@dpt.com.tr